Välkommen Robert!


Robert Johansson har börjat hos oss på BUKAB och vi kommer nu att kunna erbjuda mer resurser och service till våra kunder.

Robert Johansson har tidigare varit anställd på Uppsala Brandförsvar i 27 år och varit verksam de senaste 9 åren som tillsyneförrättare och brandutredare innan Robert nu tillför sin kompetens till oss på BUKAB.

Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara Systematisk brandskyddsarbete (SBA), Brandskyddskonsultation såsom arbete med brandskyddsbeskrivning, brandskyddsdokumentation, brandtekniskt utlåtande, utrymningsstrategi, brandutredning m.m. Men Robert kommer även att vara en stödresurs för BUKAB gällande vår övriga verksamhet.

Robert Johansson