Utrymningsövning


Utbildningen behandlar bland annat utrymningsledarens roll, lagar och myndighetskrav. Utbildningen ger också en anvisning om skeenden och beteende vid brand och utrymning. Deltagarna skall ha kunskap för att förebygga de brandrisker som finns på arbetsplatsen och informera övrig personal om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen.

Utrymningsövning

Övningen vänder sig till företag/organisationen som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara. Normalt ingår övningen i ett utbildningsprogram där brandskyddsansvariga, utrymningsledare och övrig personal på företaget har erhållit en teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning.

Övningen inleds normalt med en genomgång med brandskyddsansvarig och de utrymningsansvariga på företaget. Vi går igenom den kommande utrymningen och vad som är viktigt att veta. Därefter återgår de ansvariga till sina arbetsplatser och övningen påbörjas.

Larmgivning sker på ordinarie vis baserat på en fiktiv brand eller annan fara. Personalen skall då utrymma lokalen och samlas på respektive återsamlingsplats.

Utrymningsledarna skall kontrollera att deras våningsplan är tomt på folk och lämna besked till företagets brandskyddsansvarige.

För att övningen skall bli mer realistisk och intressant kan delar av lokalen rökfyllas omedelbart före larm och utrymning. Röken är så kallad ”teaterrök” som alstras av rök- maskin. Den är helt ofarlig för människor och skadar inte maskiner och annat materiel.
Parallellt med övningen kan brandsläckning övas med brandsläckare mot bål och brandfilt mot brinnande docka.

Efter övningen samlas deltagarna för uppföljning och erfarenhetsutbyte. Resultatet diskuteras och förbättringsåtgärder vidtas där det har varit problem eller brister.

Har du frågor så kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Inga mellanslag eller streck, bara siffror.
En fungerande e-postadress så att vi kan nå dig.

Jag är intresserad av

Genom att kontakta oss eller genomföra en bokning av en kurs godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit, och i fallet av en kursbokning i Heta arbeten, vi använder personnummer för att registrera kursdeltagarna på Brandskyddsföreningens portal för upprättande av certifikat. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.