Heta arbeten utbildning i Uppsala


1990 tog Svenska Brandskyddsföreningen tillsammans med försäkringsbolagen fram nya säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten. Den viktigaste nyheten var att hetarbetaren och brandvakten måste vara behöriga med genomgången behörighetsutbildning och certifiering.

Utbildningen vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga, samt entreprenörer som utför tillfälliga heta arbeten. För att få utföra, bevaka samt skriva ut tillstånd skall man ha certifikat på genomförd utbildning.

Med Heta arbeten avses

 • Skärning
 • Lödning.
 • Takläggning och tätskikt där arbete med varmluftspistol förekommer.
 • Arbete  på tak eller balkongen med gasol eller elverktyg.
 • Bearbetning med snabbgående verktyg som rondell (vinkelslip).
 • Annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning.

Utbildningen består av en teoretisk del med 6 lektioner samt en praktisk demonstration av brandsläckare och släckövning och är utformad enligt Svenska Brandskyddsföreningens föreskrifter för heta arbeten. Utbildningen avslutas med en kunskapskontroll.

Efter genomgången kurs erhåller deltagarna ett certifikat samt dokumentation som visar att de genomgått behörighetsutbildning för att ta ansvar för, bevaka samt utföra heta arbeten.

Allmänt om brandfarliga heta arbeten

Brandfarliga heta arbeten innebär arbete där material uppvärms och det är alltid stor risk för brand eller gnistbildning. Det finns ingen klar gräns för vad som är brandfarliga heta arbeten och vad som inte är det. Du måste använda ditt omdöme och ta det säkra före det osäkra.

Det finns tre olika varianter av Heta arbeten – kursen riktar sig endast till variant 1

 1. Brandfarliga heta arbeten av tillfällig art med risk för brand. Det är vad denna kurs handlar om.
 2. Brandfarliga Heta arbeten på fast arbetsplats. Detta omfattas av gällande krav i svensk lagstiftning för brandsäkerhet enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets författningssamling bland annat. Kursen gäller inte detta område.
 3. Brandfarliga Heta arbeten av tillfällig art i en miljö där det inte finns risk för brand.

Vad händer om du inte följer säkerhetsreglerna?

Följer du inte säkerhetsreglerna kan det få många mycket allvarliga följder.

 • Människor kan skadas och omkomma.
 • Ersättningen från försäkringen kan kraftigt reduceras (30 % reducering, minst ett prisbasbelopp och maximalt 10 prisbasbelopp).
 • Byggnader och anläggningar kan förstöras.
 • Inkomstbortfall och materiella skador kan bli betydande.
 • Du kan bli straff- och ersättningsskyldig om du varit försumlig och inte följt gällande säkerhetsregler.

Vem ska se till att säkerhetsföreskrifter följs?

Alla som befattar sig med brandfarliga heta arbeten.  Dessa är:
 • Försäkringstagaren.
 • De medförsäkrade.
 • Anlitade uppdragstagare och entreprenörer.
 • Alla anställda.

Kommande utbildningstillfällen


Har du frågor så kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Inga mellanslag eller streck, bara siffror.
En fungerande e-postadress så att vi kan nå dig.

Jag är intresserad av

Genom att kontakta oss eller genomföra en bokning av en kurs godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit, och i fallet av en kursbokning i Heta arbeten, vi använder personnummer för att registrera kursdeltagarna på Brandskyddsföreningens portal för upprättande av certifikat. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.