Första hjälpen och HLR-utbildningar


Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen och andra livräddande åtgärder.

Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna ingripa vid akuta sjukdomar, plötsligt hjärtstopp eller vid olycksfall. Utbildningen skräddarsys efter lokala behov.

De första minuterna efter en olycka, eller ett hjärtstopp är helt avgörande för hur allvarliga följderna blir för den drabbade. Hur Du reagerar om Du står inför ett faktum att Du kan göra en livräddande insats eller begränsa skadornas omfattning beror på Din erfarenhet från tidigare händelser eller vilken utbildning Du har.

Utbildningen riktar sig till alla och inga förkunskaper krävs, förutom kursen i D-HLR, som kräver den nya grundläggande HLR-utbildningen.

Via Medici Heartsine Samaritan PAD 500Plötsligt hjärtstopp är idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Därför borde en defibrillator vara lika självklar som en brandsläckare på arbetsplatser och på platser där många människor vistas.

Våra instruktörer har lång erfarenhet av både ambulanssjukvård och räddningstjänst.

Efter genomförd och godkänd kurs får alla kursdeltagare kompetensbevis i Hjärt och lungräddning med hjärtstartare.

Kommande utbildningstillfällen

Har du frågor så kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Inga mellanslag eller streck, bara siffror.
En fungerande e-postadress så att vi kan nå dig.

Jag är intresserad av

Genom att kontakta oss eller genomföra en bokning av en kurs godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit, och i fallet av en kursbokning i Heta arbeten, vi använder personnummer för att registrera kursdeltagarna på Brandskyddsföreningens portal för upprättande av certifikat. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.