Brandskyddskontrollant SBA


Genom att införa systematiskt brandskyddsarbete SBA vill lagstiftaren skapa en helhetssyn på brandskyddet, där en viktig åtgärd är att utveckla kunskapen om objektets brandskydd. Det är också viktigt att hitta brandrisker och veta vad man ska göra för att få en säker miljö.

För att genomföra egenkontrollarbete fordras kunskap och engagemang. Teoretisk kunskap och praktisk insikt behövs för att som en viktig kugge brandskyddsorganisationen utföra och löpande bedriva detta arbete.

Utbildningen behandlar bland annat lagar och myndighetskrav, riskidentifiering och praktiska konsekvenser av brand. I utbildningen ingår även en praktiskt genomförd kontrollrunda på den egna arbetsplatsen.

Efter utbildningen känna till det systematiska brandskyddsarbetet, kunna hitta brandrisker och föreslå åtgärder, kunna upprätthålla och kontrollera säker utrymning, skydd mot brand- och brandgasspridning och anordningar för brandsläckning samt kunna genomföra uppföljningar.

Kommande utbildningstillfällen


Har du frågor så kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Inga mellanslag eller streck, bara siffror.
En fungerande e-postadress så att vi kan nå dig.

Jag är intresserad av

Genom att kontakta oss eller genomföra en bokning av en kurs godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit, och i fallet av en kursbokning i Heta arbeten, vi använder personnummer för att registrera kursdeltagarna på Brandskyddsföreningens portal för upprättande av certifikat. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.