Brandskyddsansvarig SBA


Utbildningen vänder sig till den i företaget eller organisationen som har ansvar för verksamhetens brandskydd och riskhantering. Detta är en nyckelroll i ett företags systematiska brandskyddsarbete SBA. Utbildningen behandlar bland annat lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget/organisationen och dess brandskyddsansvariga.

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kunskap:

  • För att på ett kostnadseffektivt sätt organisera och planera företagets/organisationens brandsäkerhet.
  • För att leda och planera brandsäkerheten vid ombyggnader och förändringar i verksamheten.
  • För att besluta om brandsäkerhetsåtgärder och ha kännedom om de ekonomiska och praktiska konsekvenserna av vidtagna åtgärder.
  • För att ansvara för kontrollverksamheten på företaget/organisationen och ha kunskap om hur brandskyddskontrollerna utförs och behov av åtgärder före, under och efter tillsyn.
  • För att säkerställa att verksamheten följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Kommande utbildningstillfällen


Har du frågor så kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Inga mellanslag eller streck, bara siffror.
En fungerande e-postadress så att vi kan nå dig.

Jag är intresserad av

Genom att kontakta oss eller genomföra en bokning av en kurs godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit, och i fallet av en kursbokning i Heta arbeten, vi använder personnummer för att registrera kursdeltagarna på Brandskyddsföreningens portal för upprättande av certifikat. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.