Anläggningsskötare brandlarm


Anläggningsskötaren skall vara orienterad om vilka räddnings- och brandsläckningsåtgärder som ett brandlarm initierar (till exempel utrymningslarm och larmcentralens åtgärder), om brandredskapens placering och användning samt om de för brandanläggningen gällande regler som utfärdats av anläggningsägaren, försäkringsbolaget eller andra. Vid besiktning, skötsel och underhåll av systemet ska anläggningsskötaren ha tillträde till samtliga övervakade lokaler och utrymmen.

Lokaler med automatiskt brandlarm ska ha två stycken utsedda anläggningsskötare med relevant utbildning. Utbildningen riktar sig till de som har ansvar för brandlarm på ett företag eller i en organisation. Svenska brandskyddsföreningens regler för brandlarmanläggning SBF 110 ligger till grund för kursens utformning och innehåll.

BUKAB:s utbildning anläggningsskötare brandlarm ser till att du får den kunskap som erfordras får att lyckas i rollen som anläggningsskötare brandlarm. Utbildningen är en heldag mellan 9-16.

Kursplan/innehåll:

Anläggningsskötaren ska ha teoretisk och praktisk kunskap om

  • brandlarmanläggningens funktion
  • funktion och skötsel av ingående komponenter
  • omfattning av erforderliga skötsel- och underhållsåtgärder
  • brandlarmanläggningens omfattning
  • verksamheten i lokalerna med brandlarmanläggning
  • säkerhetsföreskrifter och övrigt brandskydd för lokalerna med brandlarm
  • Hur man motverkar att onödiga larm uppstår
  • Riskbedömningar som gör att förändringar måste göras i brandlarmsanläggningen

Anläggningsskötare ska även ha en viss kännedom om

  • allmän brandkunskap och förebyggande brandskyddsarbete
  • krav och regelverk för brandlarmanläggningar.

Observera att anläggningsskötaren även ska ha utbildning på samtliga fabrikat och modeller som ingår i anläggningsskötarens skötsel. Denna utbildning bör ske på anläggningen och utförs lämpligen av anläggarfirma eller kompetent servicefirma. Detta ingår inte i just denna utbildning.

Blad utbildning anläggningsskötare 700 kB. PDF. 2018-03-06

Kommande utbildningstillfällen


Har du frågor så kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Inga mellanslag eller streck, bara siffror.
En fungerande e-postadress så att vi kan nå dig.

Jag är intresserad av

Genom att kontakta oss eller genomföra en bokning av en kurs godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit, och i fallet av en kursbokning i Heta arbeten, vi använder personnummer för att registrera kursdeltagarna på Brandskyddsföreningens portal för upprättande av certifikat. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.