Brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant, SBA kurs


Datum: 2018-03-23. Tid: 09:00 – 15:00. ICAL
Plats: Brandskydd och utbildningskonsult AB. Stad: Uppsala.
Lediga platser: 0. Dagar kvar till kursstart: -180.
Pris per person: 3 500,00 kr (exkl. moms).

Läs mer om kursinnehållet: BrandskyddsansvarigBrandskyddskontrollant och SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Bokning av kurs

Bokningar är inte längre tillåtna.


Kurslokalens plats

Plats: Brandskydd och utbildningskonsult AB. Stad: Uppsala.