Anläggningsskötare brandlarm


Datum: 2018-04-19. Tid: 09:00 – 16:00. ICAL
Plats: Brandskydd och utbildningskonsult AB. Stad: Uppsala.
Lediga platser: 4. Dagar kvar till kursstart: -179.
Pris per person: 3 500,00 kr (exkl. moms).

Anläggningsskötaren skall vara orienterad om vilka räddnings- och brandsläckningsåtgärder som ett brandlarm initierar (till exempel utrymningslarm och larmcentralens åtgärder), om brandredskapens placering och användning samt om de för brandanläggningen gällande regler som utfärdats av anläggningsägaren, försäkringsbolaget eller andra. Vid besiktning, skötsel och underhåll av systemet ska anläggningsskötaren ha tillträde till samtliga övervakade lokaler och utrymmen.  Läs mer om kursen Anläggningsskötare brandlarm.

Bokning av kurs

Bokningar är inte längre tillåtna.


Kurslokalens plats

Plats: Brandskydd och utbildningskonsult AB. Stad: Uppsala.