SBA – Systematiskt brandskyddsarbete


Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är en metod som hjälper arbetsgivaren och/eller organisationen att leva upp till sitt ansvar och sina skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor. SBA är verktyget som säkerhetsställer att brandskyddet håller och framför allt bibehålls på en hög nivå över en längre tid.

Med en väl fungerande SBA blir medarbetarna engagerade i brandskyddsarbetet och uppmärksamma på risker och kan ta initiativ för att snabbt genomföra brandförebyggande åtgärder.

Omfattningen och innehållet i det systematiska brandskyddsarbetet bestäms av verksamhetens behov och karaktär och omfattar normalt allt ifrån behovsinventering till färdig implementering och utbildning.

Alternativt kan uppdragsgivaren arbeta själv med support från BUKAB. Med BUKAB:s metod kan det systematiska brandskyddsarbetet utformas efter verksamheten, allt från den lilla förskolan till det stora köpcentret.

Systematiskt brandskyddsarbete innehåller följande delar:

  • Brandskyddspolicy.
  • Brandskyddsorganisation.
  • Utbildning.
  • Brandskyddsregler.
  • Brandskyddsbeskrivning.
  • Drift- och underhållsinstruktioner.
  • Kontrollronder.
  • Uppföljning och handlingsplan.

Allt enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Har du frågor så kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Inga mellanslag eller streck, bara siffror.
En fungerande e-postadress så att vi kan nå dig.

Jag är intresserad av

Genom att kontakta oss eller genomföra en bokning av en kurs godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit, och i fallet av en kursbokning i Heta arbeten, vi använder personnummer för att registrera kursdeltagarna på Brandskyddsföreningens portal för upprättande av certifikat. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.