Riskanalys brand och brandfarlig vara


Risker finns runt omkring oss mer eller mindre hela tiden. Om vi kan identifiera dessa risker kan vi också förbereda oss på hur vi skall hantera riskerna. Exempel på risker kan vara risker med hantering av brandfarlig vara eller transporter av farligt gods.

Riskanalyser kan omfatta nya riskobjekt eller befintliga riskobjekt

Riskanalyser kan behöva utföras i byggnader vars verksamhet betraktas som farlig verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor 2Kap 4§.

Vid hantering av brandfarlig eller explosiv vara enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor LBE. Även enligt EX/ATEX direktiven ställs det krav på riskanalys.

BUKAB kan hjälpa dig att utföra dessa riskanalyser för att få fram ett beslutsunderlag för att beakta lagstiftningens krav.

Har du frågor så kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Inga mellanslag eller streck, bara siffror.
En fungerande e-postadress så att vi kan nå dig.

Jag är intresserad av

Genom att kontakta oss eller genomföra en bokning av en kurs godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit, och i fallet av en kursbokning i Heta arbeten, vi använder personnummer för att registrera kursdeltagarna på Brandskyddsföreningens portal för upprättande av certifikat. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.