Klassningsplaner brandfarlig vara


Klassning av explosionsfarliga områden

Vid hantering av brandfarlig gas, vätska eller ånga där en explosiv gasblandning kan bildas, skall en klassningsplan tas fram. Arbetet inleds med en genomgång av anläggningen, lokalen och arbetsplatsen och en riskanalys genomförs med riskreducerande åtgärder upprättas. Därefter görs en klassningsplan enligt europastandarden EN 60079-10 (tidigare SS-EN 600-79).

Speciella krav ställs på den elutrustning som skall installeras i denna typ av utrymmen.
Som hjälp för bl.a. konstruktörer och installatörer ställs krav på anläggningsinnehavaren att se till att en s.k. klassningsplan finns som beskriver vilka utrymmen som är klassade som riskområden för explosiv miljö.

Huvudprincipen för klassningsförfarandet är att man delar in utrymmena i olika zoner beroende på hur de brandfarliga ämnena hanteras i utrymmet.
Zonerna benämns:

  • Zon 0 är områden där explosiv gasblandning alltid förväntas förekomma t.ex. inuti en tank med brandfarligt lösningsmedel.
  • Zon 1 är områden där explosiv gasblandning förväntas förekomma i begränsad omfattning vid normal drift t.ex. vid en fyllningsstation för brandfarliga produkter.
  • Zon 2 är områden där explosiv gasblandning förväntas förekomma sällan och om det förekommer vara kortvarigt.

ATEX-Direktivet

Fr.o.m. den 1/7 2006 skall alla befintliga klassningsplaner vara uppdaterade enl. direktivet. Nytt är bl.a. upprättande av s.k. explosionsskyddsdokument samt införande av nya ex-zoner för explosionsfarligt damm.

Har du frågor så kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Inga mellanslag eller streck, bara siffror.
En fungerande e-postadress så att vi kan nå dig.

Jag är intresserad av

Genom att kontakta oss eller genomföra en bokning av en kurs godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit, och i fallet av en kursbokning i Heta arbeten, vi använder personnummer för att registrera kursdeltagarna på Brandskyddsföreningens portal för upprättande av certifikat. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.