Brandskyddsinventering


Enligt Lagen om skydd mot olyckor ställs det krav på att ett antal typer av verksamheter skall dokumentera sitt brandskydd.

Är det en äldre byggnad är det inte säkert att det finns någon dokumentation av brandskyddet alls. Ett första steg för denna dokumentation är att utföra en brandskyddsinventering för att identifiera brandskyddet och eventuella förbättringar i brandskyddet. BUKAB kan hjälpa dig med denna inventering och lämna en skriftlig värdering på nivån i förhållande till den kravnivå som bedöms vara skälig för verksamheten.

Har du frågor så kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Inga mellanslag eller streck, bara siffror.
En fungerande e-postadress så att vi kan nå dig.

Jag är intresserad av

Genom att kontakta oss eller genomföra en bokning av en kurs godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit, och i fallet av en kursbokning i Heta arbeten, vi använder personnummer för att registrera kursdeltagarna på Brandskyddsföreningens portal för upprättande av certifikat. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.