Brandskyddsdokumentation


När man uppför, renoverar eller ändrar en byggnad eller förändrar verksamheten i en lokal eller byggnad ska en brandskyddsdokumentation upprättas i enlighet med Boverkets byggregler (BBR).

Under projekteringsskedet upprättas en brandskyddsbeskrivning. Brandskyddsbeskrivningen kan ses som en förhandskopia av brandskyddsdokumentationen och ligger till grund för den projektering som genomförs av arkitekt, elkonsult, VVS-konsult, konstruktör m.fl.

Initialt upprättas en brandskyddsbeskrivning ned statusen förslagshandling, sedan en brandskyddsbeskrivning med statusen bygghandling. I slutet övergår brandskyddsbeskrivning till en brandskyddsdokumentation.

En brandskyddsdokumentation är en relationshandling som redovisar hur byggnadens brandskydd är utfört.

BUKAB kan hjälpa er med projektering av brandskydd i byggprocessen.

Av dokumentationen ska förutsättningarna för utförandet av brandskyddet framgå samt brandskyddets utformning.

Med utgångspunkt från bygglagstiftningen och beställarens villkor utformar vi brandskyddsbeskrivning och brandskyddsdokumentation. Dokumentationen redovisar bl.a. byggnadens och dess komponenters byggnadstekniska klasser, brandcellsindelning, utrymningsstrategi, luftbehandlingsinstallationens funktion vid brand och i förekommande fall beskrivning av de brandskyddstekniska installationer samt plan för kontroll och underhåll av brandskyddet.

För att säkerställa att brandskyddet finns med från början, bör ett första utkast av brandskyddsdokumentationen finnas framme när konsulter handlas upp för bygg- eller förändringsprojektet. Brandskyddsdokumentationen ligger sedan till grund för det systematiska brandskyddsarbete (SBA) som ska bedrivas.

Har du frågor så kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Inga mellanslag eller streck, bara siffror.
En fungerande e-postadress så att vi kan nå dig.

Jag är intresserad av

Genom att kontakta oss eller genomföra en bokning av en kurs godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit, och i fallet av en kursbokning i Heta arbeten, vi använder personnummer för att registrera kursdeltagarna på Brandskyddsföreningens portal för upprättande av certifikat. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.