Brandskyddsbeskrivning


Boverkets byggregler anger att det skall upprättas en brandskyddsbeskrivning/brandskyddsdokumentation för de flesta byggnader.

Under projekteringsskedet upprättas en brandskyddsbeskrivning. Brandskyddsbeskrivningen kan ses som en förhandskopia av brandskyddsdokumentationen och ligger till grund för den projektering som genomförs av arkitekt, elkonsult, VVS-konsult, konstruktör m.fl. Initialt upprättas en brandskyddsbeskrivning ned statusen förslagshandling, sedan en brandskyddsbeskrivning med statusen bygghandling. I slutet övergår brandskyddsbeskrivning till en brandskyddsdokumentation. En brandskyddsdokumentation är en relationshandling som redovisar hur byggnadens brandskydd är utfört.

BUKAB kan hjälpa er med projektering av brandskydd i byggprocessen.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ställs det krav på att ett antal typer av verksamheter skall dokumentera sitt brandskydd.

Är det en äldre byggnad är det inte säkert att det finns någon beskrivning av brandskyddet alls. Brandskyddsbeskrivningen beskriver byggnadens olika brandskyddssystem och funktioner. Denna beskrivning är ett viktigt underlag för det systematiska brandskyddsarbetet.

BUKAB kan hjälpa er att upprätta er brandskyddsbeskrivning så att ni får en stabil bas att stå på för det systematiska brandskyddsarbetet.

Har du frågor så kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Inga mellanslag eller streck, bara siffror.
En fungerande e-postadress så att vi kan nå dig.

Jag är intresserad av

Genom att kontakta oss eller genomföra en bokning av en kurs godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit, och i fallet av en kursbokning i Heta arbeten, vi använder personnummer för att registrera kursdeltagarna på Brandskyddsföreningens portal för upprättande av certifikat. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.