Tjänster


Heltäckande brandskydd och brandsäkerhet är ett krav enligt svensk lagstiftning. Kraven gäller för fastigheter, på företag, i organisationer och verksamheter. Nödvändiga åtgärder samt införandet av rutiner kan upplevas svåra att genomföra. Presto assisterar i brandskyddsarbetet – vilket innebär att vi metodiskt och strukturerat arbetar med brandskyddet och säkerheten både i verksamheten och i byggnaden.

Prestos tjänster underlättar, är kostnadseffektiva och säkerställer att brandskyddet alltid är adekvat och ändamålsenligt. Vi erbjuder följande tjänster inom brandskydd och brandsäkerhet:

 • Brandskyddsbesiktningar.
 • Brandskyddsbeskrivning.
 • Brandskyddsdokumentation.
 • Brandskyddsinventering.
 • Insatsplaner och planering.
 • Klassningsplaner, brandfarlig vara.
 • Riskanalys, brand och brandfarlig vara.
 • Sakkunighetsintyg, brand.
 • SBA – Systematiskt brandskyddsarbete.
 • WEBB-SBA – Webbaserat systematiskt brandskyddsarbete.
 • Underhållsavtal.
 • Utrymningsplanering, strategi och åtgärdskort vid utrymning.