Utbildning


Anläggningsskötaren skall vara orienterad om vilka räddnings- och brandsläckningsåtgärder som ett brandlarm initierar (till exempel utrymningslarm och larmcentralens åtgärder), om brandredskapens placering och användning samt om de för brandanläggningen gällande regler som utfärdats av anläggningsägaren, försäkringsbolaget eller andra. Vid besiktning, skötsel och underhåll av systemet ska anläggningsskötaren ha tillträde till samtliga övervakade lokaler och utrymmen. Lokaler med automatiskt […]

Anläggningsskötare brandlarmPremiär för BUKAB:s Youtube-kanal Vi kommer att spela in videor på vår Youtube-kanal där vi kommer presentera nyheter inom branchen och annat spännande som händer på BUKAB. Följ gärna vår Youtube-kanal. SSK Säkerhetsakademien anlitar BUKAB SSK Säkerhetsakademien har inlett partnerskap med BUKAB och vi blir stolta hovleverantörer av utbildningar inom […]

Nytt

Om BUKAB i Uppsala Brandskydd och utbildningskonsult AB hjälper och utbildar dig och ditt företag till ett tryggt och långsiktigt brandskydd. Vi har en heltäckande tjänsteportfölj med service, försäljning och utbildning inom alla nödvändiga brandskyddsområden. Vi arrangerar brandskyddsutbildning helt anpassad efter kundens önskemål och verksamhetens art. Kontakta oss på 018-480 11 50. […]

Brandskydd & brandskyddskonsult AB