Tjänster


Heltäckande brandskydd och brandsäkerhet är ett krav enligt svensk lagstiftning. Kraven gäller för fastigheter, på företag, i organisationer och verksamheter. Nödvändiga åtgärder samt införandet av rutiner kan upplevas svåra att genomföra. Presto assisterar i brandskyddsarbetet – vilket innebär att vi metodiskt och strukturerat arbetar med brandskyddet och säkerheten både i […]

Tjänster