Service
BUKAB är nu medlemmar i Svebra (svenska brandskyddsföretag). Svebra är branschens organisation för att sätta en gemensam standard och kvalité vad det gäller försäljning, leverans- och garanti samt service/underhåll av brandskyddsprodukter. BUKAB följer Svebras riktlinjer och rekommendation i allt. Då kan du som kund till oss veta att du alltid […]

BUKAB medlemmar i Svebra
Det är viktigt att säkerhetsklassad utrustning får löpande service och underhåll enligt fastslagna riktlinjer och föreskrifter. Fungerande utrustning är livsviktigt för människors säkerhet och fastigheters skydd. BUKAB erbjuder underhållsavtal på skyddsmaterial samt översyn av brandskyddet. Underhållsavtalet innefattar underhåll och service av skyddsmateriel. Bukab är medlem i SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretag, en branschföreningen för företag som arbetar med tillverkning, försäljning och underhåll av brand- och skyddsmateriel samt företag som arbetar med utbildning och konsultverksamhet inom brand- och utrymningssäkerhet. BUKAB följer alltid SVEBRA:s riktlinjer och rekommendationer.

Brandservice och underhåll i Uppsala