Kvalitet


BUKAB:s verksamhet kännetecknas av ett genomgående miljötänkande kombinerat med en ständig förbättring av kvalitet på tjänster och utbudet av produkter. Vi väljer ut de produkter som är energieffektiva, miljövänliga i sin tillverkning och har bästa kvalitet i förhållandet till priset. Kvalitetsarbetet pågår ständigt och vi arbetar med ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001. En viktig del […]

Miljö och kvalitet