Hjärtstopp


Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen och andra livräddande åtgärder. Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna ingripa vid akuta sjukdomar, plötsligt hjärtstopp eller vid olycksfall. Utbildningen skräddarsys efter lokala behov.

Första hjälpen och HLR-utbildningar