Första hjälpen


BUKAB tillhandahåller förstklassiga Första hjälpen-produkter från de flesta av marknadens leverantörer så som Cederroth, Viamedici, Vitri Medical, Akla och ABC Medical. Vi erbjuder påfyllning av första hjälpen på er arbetsplats i samband med årlig service av brandredskap.

Första hjälpenUtbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen och andra livräddande åtgärder. Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna ingripa vid akuta sjukdomar, plötsligt hjärtstopp eller vid olycksfall. Utbildningen skräddarsys efter lokala behov.

Första hjälpen och HLR-utbildningar