Automatiskt brandlarm


Bukab tar helhetsansvar vid utarbetandet eller uppgradering av er brandskyddsstrategi och ser till att brand- och utrymningslarm möter önskemål och regelverkskrav när det gäller kvalitet och driftsäkerhet. Vi analyserar fastighetens och verksamhetens behov och sköter kontakten med leverantörer, anläggarfirma (som skriver anläggarintyg och är behöriga ingenjörer för brandlarm) och installatörer. Ni kan lita på att Bukab hanterar allt väsentligt och aldrig lämnar något åt slumpen.

Brand- och utrymningslarm