Större och bättre lokaler


Brandskydd och utbildningskonsult växer och har förvärvat flera av intilliggande lokaler. Vi har nu en större utbildningslokal med plats för fler elever. Vi har också fått nya stora lokaler för lagerhållning av brandskyddsutrustning samt service och underhåll av brandskyddsutrustning.