SSK Säkerhetsakademien anlitar BUKAB


SSK Säkerhetsakademien har inlett partnerskap med BUKAB och vi blir stolta hovleverantörer av utbildningar inom brandskydd, brandsäkerhet, HLR, LABC/MAP och handhavande av hjärtstartare. SSK Säkerhetsakademien är medlemmar i branschorganisationen Säkerhetsbranschen. SSK utför uppdrag åt bland annat Socialtjänsten, Kriminalvården, Migrationsverket, Polismyndigheten, kommuner och landsting.

http://www.ssk.se/SSK Säkerhetsakademien har sedan slutet av 1980-talet arbetat med utbildningar för företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner inom området ”personlig säkerhet”. Utbildningarna har bland annat omfattat hot och våld, taktisk kommunikation, konflikthantering, brottsprevention, skolsäkerhet, rånsäkerhet, självskydd och kontrollteknik.

SSK Säkerhetsakademien utför också konsultuppdrag inom säkerhet, d v s genomför riskinventeringar, riskanalyser, utarbetar handlingsplaner och säkerhetspolicys, ger råd och stöd i säkerhetsfrågor, driver skydd- och säkerhetsboenden, stöttar och hjälper familjer genom öppenvård i det egna hemmet etc.