Nödbelysning


BUKAB använder sig av välkända produkter från bland annat Honeywell och Dafo. Nödbelysning fungerar som en vägledande markering, nödbelysning samt allmänbelysning vid brand och strömavbrott.  Vi erbjuder ett komplett sortiment av nöd- och hänvisningsarmaturer för alla typer av verksamheter och miljöer. Rätt placerade nöd- och hänvisningsarmaturer är en förutsättning för en trygg och säker utrymning.

Våra produkter har självtestsystem och batteribackup som ger en trygghet och funktion även vid strömbortfall. Att nöd- och hänvisningsarmaturerna fungerar som de ska kräver underhåll, vilket vi kan erbjuda våra kunder genom ett serviceavtal. Detta tillsammans med BUKAB:s utrymningsövningar och grundläggande brandskyddutbildning ger er som kund den bästa förutsättningen för en trygg och säker utrymning. Vi använder energieffektiv, miljövänlig och tillförlitlig LED-belysning i våra armaturer för en lång drifttid och låg energiförbrukning.

Belysningens funktionsduglighet bör testas en gång i månaden och minst en gång per år ska nödbelysningens förmåga att brinna 1 timme på sin kvarvarande batterikapacitet verifieras. Notera att normala batteriers livslängd är begränsad och inga batterier ska användas efter att de är 5 år gamla.

BUKAB följer SVEBRA:s riktlinjer för nödbelysning. 

ExiLED 22.png (product)