Brand- och utrymningslarm


Bukab tar helhetsansvar vid utarbetandet eller uppgradering av er brandskyddsstrategi och ser till att brand- och utrymningslarm möter önskemål och regelverkskrav när det gäller kvalitet och driftsäkerhet.

Vi analyserar fastighetens och verksamhetens behov och sköter kontakten med leverantörer, anläggarfirma (som skriver anläggarintyg och är behöriga ingenjörer för brandlarm) och installatörer. Ni kan lita på att Bukab hanterar allt väsentligt och aldrig lämnar något åt slumpen.

Vi kan erbjuder miljöanpassade systemlösningar från enklare konventionella brandlarm till trådlösa samt adresserbara brand- och utrymningslarm.

Bukab samarbetar med godkända anläggarfirman Proheda (certifierad av SBSC – Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB) och vi rekommenderar brand- och utrymningslarm från meriterade Eltek-Honeywell. Vi har ett nära samarbete med duktiga installatören Stråles El i Uppsala.

Brand- och utrymningslarm