Partners


Brandskydd och utbildningskonsult AB samarbetar med flera välrenommerade aktörer i branschen. De mest framträdande är:

Brandskyddsföreningen Sverige

Bukab samarbetar med Brandskyddsförening Sverige. Vi är handledare på Brandskyddsföreningens utbildningar.

Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information, utbildning och rådgivning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. Webbplats Brandskyddsföreningen: http://www.brandskyddsforeningen.se

Mälardalens brandservice

Mälardalens BrandserviceMälardalens brandservice är ett säkerhetsföretag med affärsidén att förebygga brand- och personskador.
Det gör de genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd. Brandredskapen är bara en liten del i ett bra brandskydd. Lika viktigt är löpande kontroll och service. De erbjuder därför översyn och underhåll av marknadens alla brand- och säkerhetsutrustningar.

PROBEO

BUKAB använder PROBEO:s system för SBA – Systematisk brandskyddsarbete. Inloggning sker via Internet, inga program installeras i kundens datorer. Alla arbetsplatser med Internet når systemet.

PROBEO:s webbplatsProbeo utvecklar, licensierar och marknadsför administrativa system för Risk Management, i vid bemärkelse. Alla våra koncept bygger på Internet som förmedlande länk; alltid åtkomligt, oavsett teknik och lokalisering. Med Probeos system behövs inga nya program i användarens dator, uppdateringar som skall distribueras i nätverket, eller intern hantering av licenser. Om så erfordras kan vi starta upp ett nytt system i er organisation, nationellt, inom 24 timmar.

Webbplats PROBEO: www.probeo.se · Webbplats Brandkontroll: www.brandkontroll.nu

Säkerhetsakademien

http://www.ssk.se/SSK Säkerhetsakademien har sedan slutet av 1980-talet arbetat med utbildningar för företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner inom området ”personlig säkerhet”. Utbildningarna har bland annat omfattat hot och våld, taktisk kommunikation, konflikthantering, brottsprevention, skolsäkerhet, rånsäkerhet, självskydd och kontrollteknik.

SSK Säkerhetsakademien utför också konsultuppdrag inom säkerhet, d v s genomför riskinventeringar, riskanalyser, utarbetar handlingsplaner och säkerhetspolicys, ger råd och stöd i säkerhetsfrågor, driver skydd- och säkerhetsboenden, stöttar och hjälper familjer genom öppenvård i det egna hemmet etc.

Webbplats Säkerhetsakademin: www.ssk.se

Tyco Total

Tyco TotalTyco Total är en världsledande tillverkare av brandredskap. Total brandsläckare och brandskyddsutrustning är marknadsledande när det gäller prestanda, servicebarhet, livslängd och framför allt miljövänlighet. Utrustningen är godkänd enligt de högsta klassningsreglerna och är mycket prisvärda.

 

 

ViaMedici AB

BUKAB samarbetar med ViaMedici som tillhandhåller den bästa hjärtstartaren från amerikanska Heartsine. ViaMedici består av ett gäng ambulanssköterskor och akutläkare som ofta kom för sent för att kunna hjälpa människor. De insåg behovet av tillgängliga hjärtstartare för lekmän. Företaget är baserat i Lomma. Läs mer om hjärtstartarna.

Webbplats VIA MEDICI: www.viamedici.nu