Om Bukab


Brandskydd och utbildningskonsult AB hjälper och utbildar dig och ditt företag till ett tryggt och långsiktigt brandskydd

Vi har en heltäckande tjänsteportfölj med service, försäljning och utbildning inom alla nödvändiga brandskyddsområden. Vi arrangerar brandskyddsutbildning helt anpassad efter kundens önskemål och verksamhetens art. Kontakta oss på 018-480 11 50. Företaget är baserat i Vaksala-Eke Hus I med utbildningslokaler och kontor. BUKAB:s medarbetare har 70 år i branschen och är välkända bland Uppsalas företag.

Ulls Väg 30

Heltäckande brandskydd och brandsäkerhet

Kraven från myndigheter på brandsäkerhet i fastigheter på företag, organisationer och verksamheter kan vara komplicerade att åtgärda. Vi hjälper till med ditt brandskyddsarbete, vilket innebär att vi metodiskt och strukturerat arbetar med brandskyddet samt säkerheten i verksamheten och i byggnaden. Att upprätta ett samarbete med oss är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att vara säker på att brandskyddet alltid håller en hög nivå.

Underhållsavtal på skyddsmaterial och brandskydd

BUKAB erbjuder underhållsavtal på skyddsmaterial samt översyn av brandskyddet. Underhållsavtalet innefattar underhåll och service av skyddsmateriel. Exempel på skyddsmateriel kan vara handbrandsläckare, första hjälpen utrustning, utrymningsskyltning och dylikt.

Rätt produkter inom brandskydd

BUKAB har lång erfarenhet av brandskyddsprodukter och hjälper dig och ditt företag att välja rätt produkter. Vi har valt våra partners med omsorg enligt hårda kriterier när det gäller kvalitet och prisvärdhet.

Brandskydd & utbildningskonsult har just flyttat till nya fina lokaler Vaksala-Eke Hus I, öster Vaksala och E4:an. Här ska vi hålla våra utbildningar i de fall ni inte önskar att vi kommer till er. Robert Johansson, Fredrik Jansson, Pär Andersson och Stefan Persson driver företaget Brandskydd och utbildningskonsult AB sedan 21 juli 2011. De hjälper dig och ditt företag till ett tryggt och säkert brandskydd.

Robert, Fredrik, Pär och Stefan har många år i branschen, är mycket kunniga och välmeriterade samt är välkända bland Uppsalas företag.

Robert Johansson

Robert Johansson

Robert Johansson

 • Född 1963.
 • Arbetat som brandman och brandinspektör i Uppsala Brandförsvar i 27 år.
 • Arbetat på Uppsala Brandförsvars förebyggande avdelningen som tillsyneförrättare i 9 år med bland annat tillsyner LSO och LBE.
 • Arbetat på Uppsala Brandförsvars förebyggande avdelningen med frågor kring brandorsaksutredningar, sakkunnighetsutlåtande och brandutbildningar
 • Arbetat med att granska brandskyddsbeskrivningar åt Uppsala kommun Stadsbyggnadsförvaltningen som sakkunnig.
 • Uppsala Brandförsvars representant vid större evenemang.
 • Utbildad inom tillsyn och olycksförebyggande verksamhet A och B.
 • Utbildad som brandorsaksutredare
 • robert.johansson@bukab.com, mobil nr: 0766-10 26 20

Fredrik Jansson

Fredrik Jansson

Fredrik Jansson

 • Född 1972.
 • Arbetat som brandman och styrkeledare, brandförman i Uppsala Brandförsvar i 10 år.
 • Arbetat på AB Upplands Brandservice i 5 ½ år.
 • Utbildad inom brandprojektering, tillsyn B (tillsyneförättare), certifierad HLR instruktör.
 • Arbetat med utbildning i 18 år. Utrymning, utrymnings-strategi, grundläggande brandteori och praktik.
 • Första hjälpen, L ABC, HLR. Samt övriga specialdesignade utbildningar efter kundens önskemål.
 • Arbetar även med upprättande av systematiskt brandskyddsarbete, brandskyddsdokumentationer, brandskyddsbeskrivningar samt sakkunnighetsintyg brand. Riskanalyser, klassningsplaner.
 • fredrik@bukab.com, mobil nr: 0766-10 26 21

Pär Andersson

Pär Andersson

Pär Andersson

 • Född 1974.
 • Arbetat som brandskyddstekniker på AB Upplands Brandservice i 18 ½ år.
 • Utbildad i Ansulex släcksystem kök, brandgasventilation rökluckor, utrymningssäkerhet och nödljus, brandtätning mm.
 • Arbetar även med upprättande av webbaserat systematiskt brandskyddsarbete.
 • par@bukab.com, mobil nr: 076-060 81 00

 


Stefan Persson

Stefan Persson

 • Född 1979.
 • Stefan började arbeta hos oss i slutet av augusti 2018 och har arbetat som brandskyddstekniker i 9 år.
 • Stefan har stor erfarenhet av service, försäljning och projektering till små som stora företag, kommuner och landsting.
 • Stefan har följande utbildningar:
  • Utbildad brandskyddstekniker enligt SVEBRAS riktlinjer.
  • Utbildning som brandskyddskoordinator hos Brandskyddsföreningen.
  • Utbildning i brandtätning.
  • Utbildad instruktör i systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
 • Utbildar i grundläggande brandskyddsutbildning, teori och praktik.
 • stefan.persson@bukab.com, mobil nr: 073-657 68 20

 


Bildgalleri