Miljö och kvalitet


BUKAB:s verksamhet kännetecknas av ett genomgående miljötänkande kombinerat med en ständig förbättring av kvalitet på tjänster och utbudet av produkter. Vi väljer ut de produkter som är energieffektiva, miljövänliga i sin tillverkning och har bästa kvalitet i förhållandet till priset. Kvalitetsarbetet pågår ständigt och vi arbetar med ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001.

En viktig del av miljöarbetet är att källsortera vårt avfall på rätt sätt. Metall, wellpapp och sorteras ut och återvinns. Batterier, elskrot och annat miljöfarligt material, som inte går att återvinna omhändertag av Returpapperscentralen på ett miljöriktigt sätt. BUKAB arbetar enligt ett miljöledningsystem som uppfyller kraven i ISO 14001.

Vi utbildar, informerar och engagera oss till att arbeta aktivt med miljöfrågor. Det kan handla om att vi samåker ut på jobb och planerar körningar mellan olika arbetsadresser för att minska bilkörningen.

Tyco Total brandsläckareMiljövänliga produkter

De skumsläckare från Tyco Total vi tillhandahåller är av typen miljöskumsläckare som inte påverkar naturen menligt. Behållarna är pulverlackerade med miljövänlig färg utan tungmetaller och TGCI (triglycidyl isocyanurate) som ofta finns i färg som används på billigare brandsläckare. Flera av våra brandsläckare är laddade med ECO skum och är certifierad enligt Miliekeur som bästa miljöval, till exempel Tyco Total S6 Eco och S9 Eco.

Kvalitet

Bukab är medlem i SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretag. Det är en branschföreningen för företag som tillverkar, säljer och utför service och underhåll av brand- och skyddsmateriel samt företag som arbetar med utbildning och konsultverksamhet inom brand- och utrymningssäkerhet. Det är en kvalitetsstämpel för dig så att du som beställare att slippa behöva oroa dig för att dina brandskyddsprodukter, brandskyddstekniker och utbildningssatsningar verkligen är certifierande och lever upp till de svenska kraven.