Grundläggande brandskyddsutbildning


Datum: 2020-03-17. Tid: 13:00 – 16:00. ICAL
Plats: Brandskydd och utbildningskonsult AB. Stad: Uppsala.
Lediga platser: 20. Dagar kvar till kursstart: -306.
Pris per person: 800,00 kr (exkl. moms).

Utbildningen vänder sig till alla inom företaget eller organisationen och anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker inom verksamheten. Utbildningen består av en teoretisk del och en praktisk del med släckövningar.

Utbildningsprogrammet anpassas till de speciella behoven på företaget eller organisationen. Instruktören och brandskyddsansvarig på företaget eller organisationen gör en inventering av verksamheten, lokaler, eventuella brandrisker, utrymningsvägar och säkerhetsutrustning kontrolleras. Utbildningsinnehåll:

Lagar och föreskrifter.
SBA (Systematisk Brandskyddsarbete).
Brandteori och brandförlopp.
Filmer.
Risker, vad och vilka hotas vid en brand.
Skador och skadeverkan.
Brandorsaker.
Att förebygga brands uppkomst.
Utrymningsvägar.
Val av släckredskap – vilka släckmedel finns.
Praktisk handhavande av handbrandsläckare och brandfilt.

Bokning av kurs

Bokningar är inte längre tillåtna.


Kurslokalens plats

Plats: Brandskydd och utbildningskonsult AB. Stad: Uppsala.