Första hjälpen och HLR


Datum: 2020-03-17. Tid: 09:00 – 12:00. ICAL
Plats: Brandskydd och utbildningskonsult AB. Stad: Uppsala.
Lediga platser: 12. Dagar kvar till kursstart: -147.
Pris per person: 800,00 kr (exkl. moms).

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen och andra livräddande åtgärder.

Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna ingripa vid akuta sjukdomar, plötsligt hjärtstopp eller vid olycksfall. Utbildningen skräddarsys efter lokala behov.

De första minuterna efter en olycka, eller ett hjärtstopp är helt avgörande för hur allvarliga följderna blir för den drabbade. Hur Du reagerar om Du står inför ett faktum att Du kan göra en livräddande insats eller begränsa skadornas omfattning beror på Din erfarenhet från tidigare händelser eller vilken utbildning Du har.

Utbildningen riktar sig till alla och inga förkunskaper krävs, förutom kursen i D-HLR, som kräver den nya grundläggande HLR-utbildningen.

Plötsligt hjärtstopp är idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Därför borde en defibrillator vara lika självklar som en brandsläckare på arbetsplatser och på platser där många människor vistas.

Våra instruktörer har lång erfarenhet av både ambulanssjukvård och räddningstjänst.

Efter genomförd och godkänd kurs får alla kursdeltagare kompetensbevis i Hjärt och lungräddning med hjärtsstartare.

Bokning av kurs

Bokningar är inte längre tillåtna.


Kurslokalens plats

Plats: Brandskydd och utbildningskonsult AB. Stad: Uppsala.