Brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant, SBA kurs Distans/ digitalt klassrum via Teams


Datum: 2021-01-15. Tid: 08:00 – 12:00. ICAL
Plats: Brandskydd och utbildningskonsult AB. Stad: Uppsala.
Lediga platser: 15. Dagar kvar till kursstart: -7.
Pris per person: 1 990,00 kr (exkl. moms).

Läs mer om kursinnehållet: BrandskyddsansvarigBrandskyddskontrollant och SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Genom att kontakta oss eller genomföra en bokning av en kurs godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit, och i fallet av en kursbokning i Heta arbeten, vi använder personnummer för att registrera kursdeltagarna på Brandskyddsföreningens portal för upprättande av certifikat. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.

Bokning av kurs

Bokningar är inte längre tillåtna.


Kurslokalens plats

Plats: Brandskydd och utbildningskonsult AB. Stad: Uppsala.