Från Facebook


Brandskydd & Utbildningskonsult AB
Brandskydd & Utbildningskonsult AB2020-08-04 17:00:45
Nu ligger hösten utbildningar ute på www.bukab.com/utbildning för bokning. Heta Arbeten, Förståndare brandfarlig vara, Systematiskt brandskyddsarbete, Anläggningsskötare brandlarm och så klart har anpassade brand och första hjälpen/ HLR kurser.
Brandskydd & Utbildningskonsult AB
Brandskydd & Utbildningskonsult AB2020-08-03 14:15:37
Tillbaka från semester.
Startar med en vattenläcka😱
Brandskydd & Utbildningskonsult AB
Brandskydd & Utbildningskonsult AB
Brandskydd & Utbildningskonsult AB2020-08-03 14:14:11
Tillbaka från semester.
Startar med en vattenläcka😱
Brandskydd & Utbildningskonsult AB
Brandskydd & Utbildningskonsult AB
Brandskydd & Utbildningskonsult AB2020-06-25 06:10:02
Heta arbeten kurs idag i dubbel mening☀️32grader
Brandskydd & Utbildningskonsult AB
Brandskydd & Utbildningskonsult AB2020-05-09 07:07:18
Idag utbildar vi personalen på #friskissvettisuppsala i brandskydd.