Nyheter


Presto Brandsäkerhet fortsätter tillväxtresan genom att förvärva Bukab, ett av Upplands starkaste varumärken inom brandskydd. – Jag är glad över att få välkomna våra nya kollegor från Bukab in i Presto-familjen. Tillsammans kommer vi skapa ett ännu bättre erbjudande och en tryggare vardag för våra kunder. Att vi dessutom stärker […]

Presto förvärvar BukabSSK Säkerhetsakademien har inlett partnerskap med BUKAB och vi blir stolta hovleverantörer av utbildningar inom brandskydd, brandsäkerhet, HLR, LABC/MAP och handhavande av hjärtstartare. SSK Säkerhetsakademien är medlemmar i branschorganisationen Säkerhetsbranschen. SSK utför uppdrag åt bland annat Socialtjänsten, Kriminalvården, Migrationsverket, Polismyndigheten, kommuner och landsting. SSK Säkerhetsakademien har sedan slutet av 1980-talet […]

SSK Säkerhetsakademien anlitar BUKABBrandskydd och utbildningskonsult växer och har förvärvat flera av intilliggande lokaler. Vi har nu en större utbildningslokal med plats för fler elever. Vi har också fått nya stora lokaler för lagerhållning av brandskyddsutrustning samt service och underhåll av brandskyddsutrustning.

Större och bättre lokaler


Robert Johansson har börjat hos oss på BUKAB och vi kommer nu att kunna erbjuda mer resurser och service till våra kunder. Robert Johansson har tidigare varit anställd på Uppsala Brandförsvar i 27 år och varit verksam de senaste 9 åren som tillsyneförrättare och brandutredare innan Robert nu tillför sin […]

Välkommen Robert!


Från den 1 juni trädde nya regler om märkning och skyltning för kemiska produkter och risker i kraft. Enligt de nya reglerna 20 a §, AFS 2014:43 kring faropiktogram ska varningsskylten för gasflaskor bytas till den 1 juni 2015. Hittills har en trekantig gulsvart skylt med en gasflaska använts, men eftersom denna inte finns i föreskrifterna om skyltar och signaler kommer den inte längre att vara tillåten. En sanktionsavgift på mellan 15 000 och 150 000 kronor kan utdömas om du inte har bytt skyltar. Kontakta oss på Bukab så kan vi gå igenom din skyltning och se till att den följer svensk lag och svenska föreskrifter.

Varningsskylten för gasflaskor måste bytas!
Bukab utökar sin tjänste- och produktportfölj och vi tar nu helhetsansvar vid utarbetandet eller uppgradering av er brandskyddsstrategi. Vi ser till att brand- och utrymningslarm möter önskemål och regelverkskrav när det gäller kvalitet och driftsäkerhet. Vi analyserar fastighetens och verksamhetens behov och sköter kontakten med leverantörer, anläggarfirma (som skriver anläggarintyg och är behöriga […]

BUKAB tar helhetsansvar för ert brand- och utrymningslarm

BUKAB är nu medlemmar i Svebra (svenska brandskyddsföretag). Svebra är branschens organisation för att sätta en gemensam standard och kvalité vad det gäller försäljning, leverans- och garanti samt service/underhåll av brandskyddsprodukter. BUKAB följer Svebras riktlinjer och rekommendation i allt. Då kan du som kund till oss veta att du alltid […]

BUKAB medlemmar i Svebra