BUKAB tar helhetsansvar för ert brand- och utrymningslarm


Bukab utökar sin tjänste- och produktportfölj och vi tar nu helhetsansvar vid utarbetandet eller uppgradering av er brandskyddsstrategi. Vi ser till att brand- och utrymningslarm möter önskemål och regelverkskrav när det gäller kvalitet och driftsäkerhet. Vi analyserar fastighetens och verksamhetens behov och sköter kontakten med leverantörer, anläggarfirma (som skriver anläggarintyg och är behöriga ingenjörer för brandlarm) och installatörer. Ni kan lita på att Bukab hanterar allt väsentligt och aldrig lämnar något åt slumpen. Läs mer om brand- och utrymningslarm.