Brandservice och underhåll i Uppsala


Det är viktigt att säkerhetsklassad utrustning får löpande service och underhåll enligt fastslagna riktlinjer och föreskrifter. Fungerande utrustning är livsviktigt för människors säkerhet och fastigheters skydd. BUKAB erbjuder underhållsavtal på skyddsmaterial samt översyn av brandskyddet. Underhållsavtalet innefattar underhåll och service av skyddsmateriel. Bukab är medlem i SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretag, en branschföreningen för företag som arbetar med tillverkning, försäljning och underhåll av brand- och skyddsmateriel samt företag som arbetar med utbildning och konsultverksamhet inom brand- och utrymningssäkerhet. BUKAB följer alltid SVEBRA:s riktlinjer och rekommendationer.

Det vi erbjuder service och underhåll på är:

  • Brandredskap
  • Nödbelysning
  • Rökluckor
  • Utrymningslarm
  • Ansulex anläggningar för kök
  • SBA systematiskt brandskyddsarbete

Allmän översyn av brandskyddet

I samband med det årliga underhållet på skyddsmateriel görs en allmän översyn av brandskyddet. Denna översyn sammanställs i ett brandskyddsprotokoll. Vid denna översyn kontrolleras brandskyddets status. Eventuella brister noteras och tas upp som en risk alt. en brist. Dessa risker/brister gås igenom med den brandskyddsansvarige på företaget. Exempel på saker som kontrolleras är:

  • Utrymningsvägar (framkomlighet, skyltning, blockerade o.s.v).
  • Byggnadens brandtekniska installationer (brandcellsgränser, dörrar i brandcellsgräns, magnetuppställningar o.s.v).
  • Risk för anlagd brand (brännbart materiel mot fasad).

Status på det systematiska brandskyddsarbetet

I samband med genomgången tillsammans med den brandskyddsansvarige kontrolleras även statusen på övriga delar av det systematiska brandskyddsarbetet. Den brandskyddsansvarige får på detta sätt en kvalitetssäkring av det systematiska brandskyddsarbetet.

Skicka en felanmälan

Här kan du skicka en felanmälan. Fyll i alla fält så hör vi av oss så snart vi kan.

Kontaktuppgifter

First
Genom att kontakta oss eller genomföra en bokning av en kurs godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit, och i fallet av en kursbokning i Heta arbeten, vi använder personnummer för att registrera kursdeltagarna på Brandskyddsföreningens portal för upprättande av certifikat. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.