Dagsarkiv: 2015-11-25


Från den 1 juni trädde nya regler om märkning och skyltning för kemiska produkter och risker i kraft. Enligt de nya reglerna 20 a §, AFS 2014:43 kring faropiktogram ska varningsskylten för gasflaskor bytas till den 1 juni 2015. Hittills har en trekantig gulsvart skylt med en gasflaska använts, men eftersom denna inte finns i föreskrifterna om skyltar och signaler kommer den inte längre att vara tillåten. En sanktionsavgift på mellan 15 000 och 150 000 kronor kan utdömas om du inte har bytt skyltar. Kontakta oss på Bukab så kan vi gå igenom din skyltning och se till att den följer svensk lag och svenska föreskrifter.

Varningsskylten för gasflaskor måste bytas!