Föreståndare brandfarlig vara


Pris per deltagare

3 500 kr

exkl. moms
Efter genomförd utbildning ska du ha förutsättningarna för att kunna arbeta som föreståndare brandfarlig vara inom verksamhet som restaurang, försäljningsställen, mindre verkstäder, skolor, bensinstationer och dylikt.

Utbildningen riktar sig till personer som skall vara föreståndare för brandfarliga och explosiv vara. Utbildningens innehåll är utformad enligt de anvisningar som anges i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter.

Efter genomförd utbildning skall deltagarna känna till reglerna för tillstånd och hantering av brandfarlig vara samt kunna ansöka om tillstånd för hantering av brandfarlig vara och fungera som föreståndare för brandfarliga varor.

När behövs föreståndare?

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB: ”En verksamhet som är tillståndpliktig för sin hantering av brandfarlig vara ska ha en eller flera personer utsedda till föreståndare . Det är den som är tillståndshavare som ska utse föreståndare, dvs. VD eller annan person med befogenhet att utse föreståndare för verksamheten. En föreståndare har i uppgift att verka för att hanteringen av brandfarliga varor sker på ett säkert sätt. Om en verksamhet behöver tillstånd eller inte framgår av MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. ” Läs mer på MSB webbsida.

Kommande utbildningstillfällen på BUKAB