Brandskyddskontrollant


Pris per deltagare

3 500 kr

exkl. moms
Genom att införa systematiskt brandskyddsarbete vill lagstiftaren skapa en helhetssyn på brandskyddet, där en viktig åtgärd är att utveckla kunskapen om objektets brandskydd. Det är också viktigt att hitta brandrisker och veta vad man ska göra för att få en säker miljö.

För att genomföra egenkontrollarbete fordras kunskap och engagemang. Teoretisk kunskap och praktisk insikt behövs för att som en viktig kugge brandskyddsorganisationen utföra och löpande bedriva detta arbete.

Utbildningen behandlar bland annat lagar och myndighetskrav, riskidentifiering och praktiska konsekvenser av brand. I utbildningen ingår även en praktiskt genomförd kontrollrunda på den egna arbetsplatsen.

Efter utbildningen känna till det systematiska brandskyddsarbetet, kunna hitta brandrisker och föreslå åtgärder, kunna upprätthålla och kontrollera säker utrymning, skydd mot brand- och brandgasspridning och anordningar för brandsläckning samt kunna genomföra uppföljningar.


Kommande utbildningstillfällen på BUKAB