Brandskyddsansvarig SBA


Pris per deltagare

3 500 kr

exkl. moms
Utbildningen vänder sig till den i företaget eller organisationen som har ansvar för verksamhetens brandskydd och riskhantering. Detta är en nyckelroll i ett företags systematiska brandskyddsarbete SBA. Utbildningen behandlar bland annat lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget/organisationen och dess brandskyddsansvariga.

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kunskap:

  • För att på ett kostnadseffektivt sätt organisera och planera företagets/organisationens brandsäkerhet.
  • För att leda och planera brandsäkerheten vid ombyggnader och förändringar i verksamheten.
  • För att besluta om brandsäkerhetsåtgärder och ha kännedom om de ekonomiska och praktiska konsekvenserna av vidtagna åtgärder.
  • För att ansvara för kontrollverksamheten på företaget/organisationen och ha kunskap om hur brandskyddskontrollerna utförs och behov av åtgärder före, under och efter tillsyn.
  • För att säkerställa att verksamheten följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Kommande utbildningstillfällen på BUKAB

Har du frågor så kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Inga mellanslag eller streck, bara siffror.
En fungerande e-postadress så att vi kan nå dig.

Jag är intresserad av