Brandskyddsansvarig


Pris per deltagare

3 500 kr

exkl. moms
Utbildningen vänder sig till den i företaget eller organisationen som har ansvar för verksamhetens brandskydd och riskhantering. Utbildningen behandlar bland annat lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget/organisationen och dess brandskyddsansvariga.

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kunskap:

  • För att på ett kostnadseffektivt sätt organisera och planera företagets/organisationens brandsäkerhet.
  • För att leda och planera brandsäkerheten vid ombyggnader och förändringar i verksamheten.
  • För att besluta om brandsäkerhetsåtgärder och ha kännedom om de ekonomiska och praktiska konsekvenserna av vidtagna åtgärder.
  • För att ansvara för kontrollverksamheten på företaget/organisationen och ha kunskap om hur brandskyddskontrollerna utförs och behov av åtgärder före, under och efter tillsyn.
  • För att säkerställa att verksamheten följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Kommande utbildningstillfällen på BUKAB