Brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant, SBA kurs


Datum: 2018-05-17. Tid: 09:00 – 15:00. Plats: Brandskydd och utbildningskonsult AB. Stad: Uppsala. ICAL.

Lediga platser: 10. Dagar kvar till kursstart: -65. Pris per person: 3 500,00 kr (exkl. moms).


Läs mer om kursinnehållet: BrandskyddsansvarigBrandskyddskontrollant och SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Genom att kontakta oss eller genomföra en bokning av en kurs godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit, och i fallet av en kursbokning i Heta arbeten, vi använder personnummer för att registrera kursdeltagarna på Brandskyddsföreningens portal för upprättande av certifikat. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.

Bookings no longer allowed on this date.