Brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant, SBA kurs


Datum: 2018-03-23. Tid: 09:00 – 15:00. Plats: Brandskydd och utbildningskonsult AB. Stad: Uppsala. ICAL.

Lediga platser: 0. Dagar kvar till kursstart: -94. Pris per person: 3 500,00 kr (exkl. moms).


Läs mer om kursinnehållet: BrandskyddsansvarigBrandskyddskontrollant och SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Bookings no longer allowed on this date.