Utrymningsplanering samt strategi och åtgärdskort


För att kunna utrymma en byggnad på ett säkert och effektivt sätt behövs det utrymningsplanering och utrymningsstrategi. För att lyckas med detta krävs det att man identifierar byggandens brandtekniska installationer samt verksamhetens art.

BUKAB kan hjälpa er att upprätta denna utrymningsstrategi. Detta anpassas till varje arbetsplats och byggnads brandtekniska förutsättningar.

Ett hjälpmedel som kan användas är åtgärdskort. Även åtgärdskorten anpassas till varje arbetsplats och byggnads brandtekniska förutsättningar.