Insatsplaner och insatsplanering


Att göra en släckinsats utan insatsplan är som att orientera utan karta”.

Insatsplanering för att kunna hindra eller begränsa skador till följd av brand eller annan skada.

Insatsplanen – en förutsättning för en snabb och effektiv insats

En grund för att räddningsinsatsen ska kunna genomföras snabbt, effektivt och på ett säkert sätt är att räddningstjänstpersonal har god information. Då kan räddningstjänsten snabbt sätta sig in i situationen och bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas.

Utan information om verksamheten och byggnaden kommer räddningsinsatsen att ta längre tid och kan inte utföras lika snabbt och effektivt.

Brandskydd – ditt ansvar som verksamhetsutövare

Det är upp till verksamhetsutövaren att det finns en uppdaterad insatsplan tillgänglig för räddningstjänsten. Verksamhetsutövaren är skyldig att hantera sina egna risker och sitt eget brandskydd.