Brandskyddsbeskrivning


Enligt Lagen om skydd mot olyckor ställs det krav på att ett antal typer av verksamheter skall dokumentera sitt brandskydd.

Är det en äldre byggnad är det inte säkert att det finns någon beskrivning av brandskyddet alls. Brandskyddsbeskrivningen beskriver byggnadens olika brandskyddssystem och funktioner. Denna beskrivning är ett viktigt underlag för det systematiska brandskyddsarbetet.

BUKAB kan hjälpa er att upprätta er brandskyddsbeskrivning så att ni får en stabil bas att stå på för det systematiska brandskyddsarbetet.